t67smbjrgfglw7x7vwed - ♪ ♥♥ ♫√ حرفـــــــــ دل مونــــــــmonaــــــــــا √♫ ♥♥ ♪


برای بعضـــی دردـهـآ نهــ میتوان گریــــــه کَــرد
نهــ میتوان فریــــــآد زد

برای بعضـــی دردـهآ

فقـــط میتوان نگاه كرد

لبخند زد وبی صـــــدا شکست ...